संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-5915354

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

क्रियाकलाप

Press Council Nepal

‘ दक्षिण एशियाली एलाएन्स फर प्रेस काउन्सिल ‘ को गठन हुने