संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

आचारसंहिता

निषेधाज्ञाको अवधिमा ४२ माध्यममा आचारसंहिता उल्लङ्घन

निषेधाज्ञाको अवधिमा ४२ माध्यममा आचारसंहिता उल्लङ्घन

Press Council Nepal

Journalist Code of Conduct – 2073

पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिल संशोधन, २०७६) मैथिली

Press Council Nepal

महिला उत्तरदायी सञ्चार निर्देशिका, २०७६

अवज्ञाकारी/कालोसूचीबाट हटाइएको

अवज्ञाकारी/कालोसूचीमा रहेका संचारमाध्यमहरू

अवज्ञाकारीको सूचीमा रहेका मिडियाहरु