संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-4112678

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

आचारसंहिता

अवज्ञाकारी/कालोसूचीमा रहेका संचारमाध्यमहरू – ०७९/०८०
Press Council Nepal

ज्येष्ठ नागरिकमैत्री सञ्चार निर्देशिका – २०७८

अवज्ञाकारी/कालोसूचीमा रहेका संचारमाध्यमहरू – ०७८/७९

अवज्ञाकारी/कालोसूचीमा रहेका संचारमाध्यमहरू – ०७८/७९

अवज्ञाकारी/कालोसूचीमा रहेका मिडियाहरू

अवज्ञाकारी/कालोसूचीमा रहेका संचारमाध्यमहरू – ०७७/७८

निषेधाज्ञाको अवधिमा ४२ माध्यममा आचारसंहिता उल्लङ्घन

निषेधाज्ञाको अवधिमा ४२ माध्यममा आचारसंहिता उल्लङ्घन

Press Council Nepal

Journalist Code of Conduct – 2073

पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिल संशोधन, २०७६) मैथिली

Press Council Nepal

महिला उत्तरदायी सञ्चार निर्देशिका, २०७६