संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-5915354

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

आचारसंहिता

अवज्ञाकारी/कालोसूचीमा रहेका सञ्चार माध्यमहरू – २०८०/८१

Press Council Nepal

प्रेस काउन्सिल कर्मचारी आचारसंहिता – २०६४

Press Council Nepal

प्रेस काउन्सिल सदस्य आचारसंहिता – २०६४

अवज्ञाकारी/कालोसूचीमा रहेका सञ्चार माध्यमहरू – २०७९/०८०

प्रेस विज्ञप्ति