संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-5915354

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

परिपत्र

Press Council Nepal

प्रेस काउन्सिलको अपील

Press Council Nepal

आमसंचार माध्यम तथा पत्रकार मित्रहरुलाई अनुरोध

Press Council Nepal

संचार माध्यमलाई आह्वान

Press Council Nepal

प्रेस काउन्सिल नेपालको अपिल