संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

क्रियाकलाप

आ.व. ०७७/७८ को चौमासिक खर्च विवरण

कोरोना कहरमा काउन्सिलको प्रदान गर्यो सञ्चारसामग्री

कोरोना कहरमा काउन्सिलको टोली गोरखा/तनहुँमा

Press Council Nepal

आ.व. ०७६/७७ को श्वेतपत्र

पत्रकार कल्याण कोषबाट औषधिउपचार सुविधा प्रदान

Press Council Nepal

आ.व. २०७६/७७ को साउनदेखि फागुन मसान्तसम्मको प्रगति विवरण

भविष्यका पत्रकारलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम