संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-5915354

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

समिति/उपसमिति

प्रेस काउन्सिल नेपाल

समिति/उपसमिति र कार्यक्षेत्र

(मिति २०७९ असोजमा अद्यावधिक गरिएको)

१‍. पदपूर्ति समिति
१. श्री बालकृष्ण बस्नेत, अध्यक्ष – प्रेस काउन्सिल नेपाल अध्यक्ष
२. श्री पुण्यप्रसाद न्यौपाने विज्ञ सदस्य
३. श्री लोकहरि कँडेल, उपसचिव – लोकसेवा आयोग सदस्य
४. श्री रविनकुमार चापागाइँ, उपसचिव – सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको प्रतिनिधि सदस्य
५. श्री झबिन्द्र भुसाल, मुख्य अधिकृत – प्रेस काउन्सिल नेपाल सचिव
२. प्रेस काउन्सिल गोपालदास पत्रकारिता पुरस्कार समिति
१. श्री बालकृष्ण बस्नेत, अध्यक्ष – प्रेस काउन्सिल नेपाल अध्यक्ष
२. श्री ………., सदस्य – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
३. श्री विपुल पोख्रेल, अध्यक्ष – नेपाल पत्रकार महासङ्घ सदस्य
४. श्री शंकर नेपाल, सदस्य सचिव – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
५. श्री झबिन्द्र भुसाल, मुख्य अधिकृत – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
३. मिडिया विकास कोष उपसमिति
१. श्री बालकृष्ण बस्नेत, अध्यक्ष – प्रेस काउन्सिल नेपाल अध्यक्ष
२. श्री विपुल पोख्रेल, सभापति – नेपाल पत्रकार महासङ्घ सदस्य
३. श्री शंकर नेपाल, सदस्य सचिव – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
४. श्री विपिन हाडा, प्रतिनिधि – हिमालयन बैङ्क सदस्य
५. श्री लक्ष्मण उप्रेती, प्रतिनिधि – नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युट सदस्य
६. श्री झबिन्द्र भुसाल, मुख्य अधिकृत – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य सचिव
४. वितरण सम्परीक्षण समिति
१. श्री शंकर नेपाल, महानिर्देशक – सूचना तथा प्रसारण विभाग अध्यक्ष
२. श्री निर्मला न्यौपाने, उपसचिव, प्रतिनिधि – सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सदस्य
३. श्री दीपक पाण्डे, प्रतिनिधि – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
४. श्री ‍सुशील घिमिरे,  प्रतिनिधि – नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स् संस्था सदस्य
५. श्री कृष्ण घिमिरे, प्रतिनिधि – नेपाल विज्ञापन सङ्घ सदस्य
६. श्री हरिओम शर्मा लामिछाने, प्रतिनिधि – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ सदस्य
७. श्री दीपक खनाल, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत – प्रेस काउन्सिल नेपाल सचिव
५. पत्रकार कल्याण कोष उपसमिति
१. श्री बालकृष्ण बस्नेत, अध्यक्ष – प्रेस काउन्सिल नेपाल संयोजक
२. श्री शंकर नेपाल, सदस्य सचिव – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
३. श्री गणेशप्रसाद पोखरेल, प्रतिनिधि – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
४. श्री कलेन्द्र सेजुवाल, प्रतिनिधि – नेपाल पत्रकार महासङ्घ सदस्य
५. श्री डा. लोचन कार्की, अध्यक्ष – नेपाल मेडिकल काउन्सिल सदस्य
६. श्री झबिन्द्र भुसाल, मुख्य अधिकृत – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
७. श्री सविता ढकाल, लेखा अधिकृत – प्रेस काउन्सिल नेपाल सचिव
कार्यक्षेत्र: १. स्वास्थ्य उपचार गराउनुपर्ने पत्रकारलाई महासङ्घको सिफारिसमा ऐन, नियम र प्रक्रियाको  अधिनमा रही औषधोपचार सुविधा उपलब्ध गराउने ।
६. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध उपसमिति
१. श्री चिरञ्जीवी मास्के, सदस्य – प्रेस काउन्सिल नेपाल संयोजक
२. श्री विपुल पोख्रेल, सदस्य – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
३. श्री ठाकुरप्रसाद बेलबासे, सदस्य – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
४. श्री शरदप्रसाद अधिकारी, सदस्य – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
५. श्री हरिप्रसाद जोशी, सदस्य – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
६. श्री झबिन्द्र भुसाल, मुख्य अधिकृत – प्रेस काउन्सिल नेपाल सचिव
कार्यक्षेत्र: १. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास एवं विस्तारसम्बन्धी कार्य गर्ने
७. अनुसन्धान तथा मिडिया प्रवर्द्धन उपसमिति
१. श्री गणेशप्रसाद पोखरेल, सदस्य – प्रेस काउन्सिल नेपाल संयोजक
२. श्री विपुल पोख्रेल, सदस्य – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
३. श्री ठाकुरप्रसाद बेलबासे, सदस्य – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
४. श्री दीपक पाण्डे, सदस्य – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
५. श्री दुर्गा भण्डारी पौडेल, सदस्य – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
६. श्री लालबाबु शेख, सदस्य – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
७. श्री विष्णु शर्मा लम्साल, शाखा अधिकृत – प्रेस काउन्सिल नेपाल सचिव
कार्यक्षेत्र: – काउन्सिलबाट हुने अध्ययन/अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य
– आमसञ्चार माध्यमको विकास, विस्तार एवं प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्य
– प्रेस क्लिपिङ सेवासम्बन्धी कार्य
८‍. आचारसंहिता अनुगमन उपसमिति
१. श्री बालकृष्ण बस्नेत, अध्यक्ष – प्रेस काउन्सिल नेपाल संयोजक
२. श्री विपुल पोख्रेल, अध्यक्ष/प्रतिनिधि – नेपाल पत्रकार महासङ्घ सदस्य
३. श्री ठाकुरप्रसाद बेलबासे, सदस्य – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
४. श्री दीपक पाण्डे, सदस्य – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
५. श्री दुर्गा भण्डारी पौडेल, सदस्य – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
६. श्री  लालबाबु शेख, सदस्य – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
७. श्री  गणेशप्रसाद पोख्रेल, सदस्य – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
८. श्री  शरदप्रसाद अधिकारी , सदस्य – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
९. श्री अन्जिता खनाल  (प्रतिनिधि, नेपाल बार एसोसिएसन) सदस्य
१०. श्री रामशरण बोहरा, सहप्रशासकीय अधिकृत – प्रेस काउन्सिल नेपाल सचिव
कार्यक्षेत्र: – आचारसंहितासम्बन्धी उजुरी/स्वअनुगमन, गुनासा/जनगुनासाहरूको छानबिन र निर्णयसम्बन्धी कार्य
– आचारसंहितामा गर्नुपर्ने संशोधनका लागि सुझावसम्बन्धी कार्य
९. कोष व्यवस्थापन तथा खरिद अनुगमन उपसमिति
१. श्री हरिप्रसाद जोशी, सदस्य – प्रेस काउन्सिल नेपाल संयोजक
२. श्री गणेशप्रसाद पोखरेल, सदस्य – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
३. श्री लालबाबु शेख, सदस्य – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
४. प्रशासन महाशाखा प्रमुख – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
५. आर्थिक प्रशासन तथा कोष व्यवस्थापन शाखा प्रमुख सचिव
कार्यक्षेत्र: – काउन्सिलका विभिन्न कोषहरूको सामयिक अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको प्रभावकारिता वृद्धिसम्बन्धी कार्य
– काउन्सिलका विभिन्न कोष वृद्धिसम्बन्धी कार्य
– काउन्सिलको स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमअनुसार खरिद भइ बोर्डमा अनुमोदन वा स्वीकृतिको लागि पेस हुने प्रकृतिका खरिद कार्यहरूको अध्ययन र सुपरीवेक्षणसम्बन्धी कार्य
१०. नीति, योजना तथा प्रशासन सुधार उपसमिति
१. श्री विपुल पोख्रेल संयोजक
२. श्री ……………., सदस्य – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
३. श्री चिरञ्जीवी मास्के, सदस्य – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
४. श्री दीपक पाण्डे, सदस्य – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
५. श्री शरदप्रसाद अधिकारी, सदस्य – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
६. श्री हरिप्रसाद जोशी, सदस्य – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
७. श्री झबिन्द्र भुसाल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
८. श्री दीपक खनाल, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
९. श्री राधेश्याम अधिकारी, उपप्रशासकीय अधिकृत – प्रेस काउन्सिल नेपाल सचिव
कार्यक्षेत्र: १. काउन्सिलको उद्देश्य परिपूर्तिका निम्ति आवश्यक योजना तथा कार्यक्रमहरु पहिचान गरी व्यवस्थित गर्ने ।
२. योजना तथा कार्यक्रमहरुको निम्ति वार्षिक बजेट तर्जुमा गरी काउन्सिलसमक्ष पेस गर्ने ।
३. प्रशासनिक सुधारसम्बन्धी काम गर्ने ।
११. प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन उपसमिति
१. श्री दीपक पाण्डे, सदस्य – प्रेस काउन्सिल नेपाल संयोजक
२. श्री गणेशप्रसाद पोखरेल, सदस्य – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
३. श्री चिरञ्जीवी मास्के, सदस्य – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
४. श्री लालबाबु शेख, सदस्य – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
५. श्री शरदप्रसाद अधिकारी, सदस्य – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
६. श्री झबिन्द्र भुसाल, मुख्य अधिकृत – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
७. श्री रोसन पुरी, प्रतिनिधि, नेपाल पत्रकार महासङ्घ सदस्य
८. श्री गीता पराजुली, शाखा अधिकृत – प्रेस काउन्सिल नेपाल सचिव
कार्यक्षेत्र: – प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान र आवश्यक कारबाहीसम्बन्धी कार्य
१२. विधागत पत्रकारिता विकास उपसमिति
१. श्री शरदप्रसाद अधिकारी, सदस्य – प्रेस काउन्सिल नेपाल संयोजक
२. श्री ……………, सदस्य – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
३. श्री चिरञ्जीवी मास्के, सदस्य – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
४. श्री ठाकुरप्रसाद बेलबासे, सदस्य – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
५. श्री दुर्गा भण्डारी पौडेल, सदस्य – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
६. श्री रहमतुल्ला मियाँ, वितरण सम्परीक्षण अधिकृत – प्रेस काउन्सिल नेपाल सचिव
कार्यक्षेत्र: – साहित्यिक तथा अन्य विधागत पत्रकारिताको विकास र संवर्द्धनसम्बन्धी कार्य
१३. सूचना प्रविधि तथा अभिलेख उपसमिति
१. श्री लालबाबु शेख, सदस्य – प्रेस काउन्सिल नेपाल संयोजक
२. श्री गणेशप्रसाद पोखरेल, सदस्य – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
३. श्री ठाकुरप्रसाद बेलबासे, सदस्य – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
४. श्री शरदप्रसाद अधिकारी, सदस्य – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
५. श्री हरिप्रसाद जोशी, सदस्य – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
६. श्री सुरेन्द्र मल्ल, अनुगमन अधिकृत – प्रेस काउन्सिल नेपाल सचिव
कार्यक्षेत्र: – काउन्सिलमा सूचना प्रविधिको व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य
– आमसञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषित सामग्रीको अभिलेख व्यवस्थापन एवं दीर्घकालीन सुरक्षासम्बन्धी कार्य
१४. श्रमजीवी पत्रकार हित तथा कानुन उपसमिति
१. श्री ठाकुरप्रसाद बेलबासे, सदस्य – प्रेस काउन्सिल नेपाल संयोजक
२. श्री चिरञ्जीवी मास्के, सदस्य – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
३. श्री दीपक पाण्डे, सदस्य – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
४. श्री दुर्गा भण्डारी पौडेल, सदस्य – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
५. श्री रमेश बिष्ट, प्रतिनिधि – नेपाल पत्रकार महासङ्घ सदस्य
६. श्री दीपक खनाल, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत – प्रेस काउन्सिल नेपाल सदस्य
७. श्री गिता पराजुली, शाखा अधिकृत – प्रेस काउन्सिल नेपाल सचिव
कार्यक्षेत्र: – श्रमजीवी पत्रकारको हकहित प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्य
– आवश्यकताअनुसार प्रेस काउन्सिल नीति, ऐन, नियम, विनियम निर्देशिका, कार्यविधि आदिको पुनरावलोकन तथा परिमार्जनसम्बन्धी कार्य
– काउन्सिलविरुद्ध परेका/पर्नसक्ने मुद्दा–मामिलासम्बन्धी कार्य
नोट: काउन्सिलका समिति उपसमितिमा काउन्सिलका पदाधिकारी, कर्मचारी र विषयविज्ञलाई आवश्यकताअनुसार आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।