संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू

Q: प्रेस काउन्सिल नेपालको स्थापना कहिले भयो?

A: मिति २०२७ असोज ६ गते प्रेस काउन्सिल नेपालको स्थापना भएको हो ।