संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-5915354

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

बारम्बार सोधिने प्रश्न

Q: प्रेस काउन्सिल नेपालको स्थापना कहिले भयो?

A: मिति २०२७ असोज ६ गते प्रेस काउन्सिल नेपालको स्थापना भएको हो ।