संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-5915354

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

सूचना

लेखा अधिकृत पदको लिखित परीक्षासम्बन्धी सूचना

प्रेसका सामग्री उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी सूचना

खुला तथा समावेशी प्रतियाेगितात्मक लिखित परीक्षाकाे विज्ञापन

मिडिया विकास कोषको सूचना

नियुक्तिपत्र लिन आउनेसम्बन्धी सूचना

तालिमका लागि छनौट सहभागीहरूको नामावलीसम्बन्धी सूचना !

पूर्ववत् सूचना संशाेधन भएकोबारे