संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-4112678

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

सूचना

सिलबन्दी दरभाउपत्रसम्बन्धी सूचना

सिलबन्दी दरभाउपत्रसम्बन्धी सूचना

सूचना

जरुरी सूचना !

जरुरी सूचना !

पत्रपत्रिका वर्गीकरणका लागि आवेदन भर्ने सूचना

पत्रकारिता तालिमसम्बन्धी सूचना

लेख उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी सूचना

जरुरी सूचना

पुराना जिन्सी मालसामानहरू बोलपत्रबाट लिलाम बिक्रीको सूचना

इन्टर्नसीपमा जनशक्ति लिनेसम्बन्धी सूचना !

प्रेस काउन्सिल नेपालको अपिल

अनलाइन सूचीकरणका लागि शुल्क निर्धारण गरिएको सूचना

सूचना