संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-4112678

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

प्रगति विवरण :

# Title Action
1 दोस्रो चौमासिक प्रगति समिक्षा – अपडेट २०७७.१२.२७ Download View
2 अर्धबार्षिक प्रगति समिक्षा – २०७७ पुष Download View
3 चौमासिक प्रगति समिक्षा – २०७७ कार्त्तिक Download View
4 आ.व. २०७६/२०७७ को वार्षिक प्रगति विवरण Download View
5 आ.व. २०७६/२०७७ को अर्धवार्षिक प्रगति विवरण Download View
6 दोस्रो चौमासिक प्रगति विवरण २०७६ Download View
7 प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण २०७६ Download View