संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-5915354

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

रिक्त पदपूर्तिका लागि दरखास्त दर्ता गर्ने सूचना

pdfखुला तथा आन्तरिक प्रतियोगिताको लागि दरखास्त फाराम

Download View

 

मिति २०७६/११/२३ मा प्रकाशित विज्ञापन

प्रेस काउन्सिल नेपालका लागि विभिन्न खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम तथा फारामहरू :

प्रतिक्रिया :