संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

गोपाल बुढाथोकी

गोपाल बुढाथोकी

कार्यवाहक अध्यक्ष

सम्पर्क विवरण


  • ईमेल: gopaldai1@gmail.com
  • फोन: 9851023621
  • वेबसाइट: https://www.sanghunews.com
  • ठेगाना: बाँसबारी, काठमाडौं