संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-5915354

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

चिरञ्जीवी मास्के

सम्पर्क विवरण


  • ईमेल: cmaskey198@gmail.com
  • फोन: +९७७-९८५१३१११११
  • ठेगाना: भीमेश्वर ३, दोलखा