संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

राधेश्याम अधिकारी

राधेश्याम अधिकारी

उप-प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्क विवरण


  • ईमेल: rdadhikari68@gmail.com
  • फोन: ९८५१०३००३५, ९८४१३६८०८२
  • ठेगाना: मुलपानी, काठमाडौं