संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-5915354

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

राधेश्याम अधिकारी

राधेश्याम अधिकारी

उप-प्रशासकीय अधिकृत साताैँ

सम्पर्क विवरण/संक्षिप्त विवरण


  • ईमेल: rdadhikari68@gmail.com
  • फोन: ९८४१३६८०८२
  • ठेगाना: मुलपानी, काठमाडौं