संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

झबिन्द्र भुसाल

झबिन्द्र भुसाल

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्क विवरण


  • ईमेल: bhusaljhabipcn@gmail.com
  • फोन: ९८४१३७६९६०
  • ठेगाना: तीनकुने, काठमाडौं