संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

काउन्सिल

विश्व प्रेस काउन्सिलको स्थापना दिवस मनाइयो

विश्व प्रेस काउन्सिलको स्थापना दिवस मनाइयो

शैली पुस्तिका

नेपालीय मैथिली छापा पत्रकारिताको इतिहास

कोरोना कहरमा काउन्सिल (बुलेटिन)

प्रेस काउन्सिलका पचास वर्ष

काउन्सिलबाट सरकारलाई ध्यानाकर्षण तथा सुझाव

Press Council Nepal

पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६)

पत्रपत्रिका वर्गीकरणको आवेदनसम्बन्धी सूचना !

Press Council Nepal

परिचय

Press Council Nepal

अनलाईन सूचीकरणको आबश्यक कागजात तथा फारम

Press Council Nepal

visit to pm