संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-4112678

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

अनलाइन सञ्चारमाध्यम सूचीकरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना

अनलाइन सञ्चारमाध्यम सूचीकरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना

प्रतिक्रिया :