संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-5915354

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढुवा सिफारिस

प्रेस काउन्सिल नेपाल पदपूर्ति समितिले देहायअनुसार तहका पदमा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनका आधारमा बढुवा नियुक्तिका लागि काउन्सिल बोर्डसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

बढुवासम्बन्धी सूचना

प्रतिक्रिया :