संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-4112678

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

ज्येष्ठ नागरिकमैत्री सञ्चार निर्देशिका बन्दै

 नागरिकमैत्री सञ्चार निर्देशिका, २०७८ निर्माणका क्रममा २०७८ माघ ३ गते प्रेस काउन्सिल नेपालमा आयोजित छलफलको झलक ।

ज्येष्ठ नागरिकमैत्री सञ्चार निर्देशिका बनाउनका लागि छलफल हुँदै

प्रतिक्रिया :