संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-4112678

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

सिलबन्दी दरभाउको सूचना

गोरखापत्र दैनिकमा मिति २०७८ भदौ १४ गते प्रकाशित काउन्सिलका प्रकाशनको छपाईसम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउको सूचना ।

प्रतिक्रिया :