संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-5915354

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

रु. २५,०००।–भन्दा माथि भुक्तानीको विवरण

प्रेस काउन्सिल नेपाल
रु. २५,०००।–भन्दा माथि भुक्तानीको विवरण
२०७४ जेठ ३०

क्रसं. भुक्तानी संस्था वापत भुक्तानी रकम
रिपुमर्दीनी पेट्रो स्टेशन इन्धन इन्धन ४८,३५२।–
सिप्रद्धी टे«िडङ् प्रा.लि. गाडी खरिद ५७,९४,०००।–
म्याक्स इन्टरनेशनल ल्यापटप÷कम्प्युटर ३६४,५३८।–
नेपाल टेलिकम इन्टरनेट महसुल १८१७०४।–

प्रतिक्रिया :