संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-5915354

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

सूचना

पत्रकारिता तालिमका लागि आवेदन दिनेबारे सूचना

कार्यालय बन्द रहनेबारे सूचना

पत्रकारिता पुरस्कार र सम्मानसम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति

प्रेसका पुराना सामग्री उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी सूचना

Press Council Nepal

पत्रपत्रिकाको अभिलेख अद्यावधिक गराउनेसम्बन्धी जरुरी सूचना

सूची दर्तासम्बन्धी सूचना

लोककल्याणकारी विज्ञापनबारे सूचना

बढुवासम्बन्धी सूचना

कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढुवा सिफारिस

सूचना