संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-5915354

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

दर्ता हुन आएका उजुरी/जनगुनासो तथा काउन्सिलबाट भएका स्वअनुगमनका सम्बन्धमा मिति २०७७/१२/२३ गतेको आचारसंहिता अनुगमन उपसमितिका निर्णयहरू

प्रेस काउन्सिल नेपालले दर्ता भएका उजुरी, जनगुनासो तथा काउन्सिलबाट भएका स्वअनुगमनका सम्बन्धमा आचारसंहिता अनुगमन उपसमितिबाट भएका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ । सो सम्बन्धमा मिति २०७७/१२/१३ गते बसेको आचारसंहिता अनुगमन उपसमितिका निर्णय यसप्रकार छ:

प्रतिक्रिया :