संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-5915354

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

माउन्टेन टेलिभिजनलाई अवज्ञाकारी/कालोसूचीमा राखिएको सम्बन्धमा

प्रतिक्रिया :