संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

दर्ता हुन आएका उजुरी/जनगुनासो तथा काउन्सिलबाट भएका स्वअनुगमनका सम्बन्धमा मिति २०७७।१२।०९ गतेको आचारसंहिता अनुगमन उपसमितिका निर्णयहरू

प्रेस काउन्सिल नेपालले दर्ता भएका उजुरी, जनगुनासो तथा काउन्सिलबाट भएका स्वअनुगमनका सम्बन्धमा आचारसंहिता अनुगमन उपसमितिबाट भएका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ । सो सम्बन्धमा मिति २०७७/१२/०९ गते बसेको आचारसंहिता अनुगमन उपसमितिका निर्णय यसप्रकार छ:

प्रतिक्रिया :