संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np

'स्वस्थ, स्वच्छ, स्वतन्त्त, मर्यादित पत्रकारिता मैत्री' प्रेस काउन्सिल नेपाल

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

डाउनलोड :

# Title Action
1 नागरिक वडापत्र Download View
2 पत्रपत्रिका वर्गीकरण फारम (साहित्यिक) Download View
3 पत्रपत्रिका वर्गीकरण फारम (स्थानीय) Download View
4 पत्रपत्रिका वर्गीकरण फारम (प्रदेश) Download View
5 पत्रपत्रिका वर्गीकरण फारम (राष्ट्रिय) Download View
6 अनलाइन सूचीकरण फारम Download View