संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np

'स्वस्थ, स्वच्छ, स्वतन्त्त, मर्यादित पत्रकारिता मैत्री' प्रेस काउन्सिल नेपाल

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

Recruitment (पदपूर्ति)

सूचना

खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगिताको विज्ञापन

Press Council Nepal
Press Council Nepal

नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको सूचना